สวนไม้เศรษฐกิจ

กล้าไม้กิตติวนา สร้างรายได้ จากกล้าไม้คุณภาพดี
ที่กิตติวนาวิจัยและคัดสรรพันธุ์ สู่ผลผลิตที่ยั่งยืน

พื้นที่ส่งเสริมการปลูกกว่า 18 สาขา ทั้งหมดทั่วประเทศ

สำนักงานใหญ่ : (+66)33 057 999

903 หมู่ 2 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาฉะเชิงเทรา : (+66)81 295 6309

178 หมู่ 14 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาท่าตะเกียบ : (+66)81 295 6428

389/14 หมู่ 4 ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สาขาชลบุรี : (+66)81 295 6427

101/12 หมู่ 4 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

สาขาปราจีนบุรี : (+66)81 295 6417

539 หมู่ 8 ตำบลกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สาขาศาลาลำดวน : (+66)81 295 6147

83 หมู่ 2 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สาขาวัฒนานคร : (+66)81 295 6431

967 หมู่ 10 ถนนสุวรรณคร ตำบลวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

สาขาห้าแยก : (+66)81 295 6455

80 หมู่ 4 ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

สาขาเขาฉกรรจ์ : (+66)81 295 6459

บ้านสันติสุขตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

สาขานครราชสีมา : (+66)95 454 1536

226/3 หมู่ 9 บ้านโคกศิลา ตำบลปักธงชัยเหนือ จังหวัดนครราชสีมา

สาขาโนนดินแดง : (+66)81 295 6439

28/2 หมู่ 8 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

สาขาบ้านนา : (+66)81 295 6410

(ติดต่อทางโทรศัพท์) จังหวัดนครนายก

สาขากำแพงเพชร : (+66)95 454 1512

139 หมู่ 6 ตำบลสักงาม อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

สาขาอุทัยธานี : (+66)81 295 6066

172/3 หมู่ 2 ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดชัยภูมิ

สาขาพิษณุโลก : (+66)95 454 1914

97/3 หมู่ 1 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

สาขาพรานกระต่าย : (+66)95 454 1936

1/14 หมู่ 1 ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

สาขาราชบุรี 81 295 6422

ถนนราชบุรีผาปกตำบลจอมบึงอำเภอราชบุรี

สาขาชัยภูมิ 95 454 1716

บ้านไทรงามหมู่ 12 ตำบลนาเสียวอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ

บริการ

ครบวงจรแบบมืออาชีพ
การปลูกกล้าไม้ งานวางระบบ
คุณภาพของต้นไม้
เพื่อผลตอบแทนที่ยุติธรรม
เข้าสู่โรงงานได้อย่างถูกต้อง

ให้คำแนะนำ

การปลูกกล้าไม้กิตติวนา

ให้คำแนะนำในการเลือกพันธุ์ไม้
ให้เข้ากับสภาพผืนดินและภูมิอากาศ
รวมไปถึงการดูแลต้นยูคาลิปตัส
ให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

ติดตามดูแล

คุณภาพของกล้าไม้

เมื่อถึงอายุรอบตัด ทีมงานจะเข้าไป ติดตามผลเพื่อประเมินคุณภาพของ ต้นยูคาลิปตัส ก่อนส่งเข้าโรงงาน เพื่อแปรรูปโดยมีการประกันราคาไม้ และเป็นแหล่งรับซื้อ

ประเมินผลผลิต

เพื่อผลตอบแทนที่ยุติธรรม

ทีมงานพร้อมช่วยประเมินมาตรฐาน ต้นยูคาลิปตัสก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการ แปรรูปรวมถึงดูแลตลอดกระบวนการ

รับซื้อไม้

จากเกษตรกร

กิตติวนาพร้อมรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส จากเกษตรกรทั่วประเทศไทย

พร้อมให้คำปรึกษา

เรื่องการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ให้คำแนะนำ

ฝ่ายบริการสมาชิก
โทร. 033-057999

ติดตามดูแล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
บริษัท สมาชิกส่งเสริมจำกัด
โทร. 081-2956130

ประเมิณผล

สุชาติ ศรีสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายและการตลาด
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
โทร 095-4541571
suchat_s@kittiwanagroup.com

รับซื้อไม้

นาย กิตติกร ไกรสิทธ์
ผู้จัดการแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายขายและการตลาด
โทร. 095-454-1427
kittigorn_k@kittiwanagroup.com

นาย สุชาติ ศรีสุวรรณ์
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
โทร. 095-4541571
suchat_s@kittiwanagroup.com