กลุ่มกิตติวนา

ปลูกไม้เศรษฐกิจครบวงจร
กลุ่มกิตติวนามีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและผลิต
กล้าส่งเสริมและจำหน่าย, ปลูกไม้เศรษฐกิจ,
ให้บริการเครื่องจักรขนาดใหญ่ และ แปรรูป
กลุ่มกิตติวนามีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยและผลิต กล้าส่งเสริมและจำหน่าย, ปลูกไม้เศรษฐกิจ, ให้บริการเครื่องจักรขนาดใหญ่ และ แปรรูป

ข่าวสารในเครือกิตติวนา

Certification
การรับรองมาตรฐานสากล
View More
กล้าไม้‎‎‎‎
กิตติวนา
สวนไม้
เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์
Previous slide
Next slide

การปลูกยูคาลิปตัส
ไม่ทำให้ดินเสีย

ไม่ว่าคุณ
จะเป็นใคร

คุณสามารถร่วมธุรกิจกับ
กลุ่มกิตติวนาได้

ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
ลูกค้าของเรา
คุณวิไลวรรณ พิมพ์เพ็ชร ค้าขาย
คุณวีระ ฮวดเฮง นักการเมืองท้องถิ่น
คุณอัครเดช ชาญชัย นักธุรกิจ
Previous slide
Next slide

พันธมิตรของกลุ่มกิตติวนา

คุณวิไลวรรณ พิมพ์เพ็ชร (ค้าขาย)

คุณอัครเดช ชาญชัย (นักธุรกิจ)

คุณวีระ ฮวดเฮง (นักการเมืองท้องถิ่น)