คำถามที่พบบ่อย

FAQ

ยูคาเมล็ด ยังไม่มีการปรับปรุงพัเนธ์ การเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ

ลำต้น – โตไม่สม่ำเสมอ คดงอ กิ่งง่ามใหญ่ โตช้า

เปลือก – มีเปลือกหนา ได้เนื้อไม้น้อย

ราก – มีรากแห้วหยังลึก ทำลายตอยาก ทรงพุ่มกว้าง

ใบ – ใบหนาแน่นมาก บดบังแสงแดด

ผลผลิต – ผลผลิต 10-12 ตัน/ไร่ กล้าไม้กิตติวนา   มีการปรับปุงสายพันธ์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ การเจริญเติบโตสม่พเสมอ

ลำต้น – เปลาตรง ไม่คดงอ มีมีกิ่งง่าม เติบโตเร็วและสม่ำเสมอ เปลือก – เปลือกบาง ได้เนื้อไม้มาก

ราก – ไม่มีรากแก้ว การกำจัดตอทำง่าย ใบ – ทรงพุ่มโปร่งไม่กว้าง ริดกิ่งเอง ผลผลิต – ผลผลิต 18-20 ตัน/ไร่

กล้าจะมีการเจริญเติบโตดีทุกสายพันธุ์ แต่จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ปลูก เช่น

สายพันธ์ K7 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย ชอบที่ราบลุ่มหรือที่ต่ำมีการระบายน้ำดี

สายพันธ์ K62 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายเหมาะกับพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่ลาดเชิงเขา

สายพันธ์ K58 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่ราบเชิงเขา หน้าดินลึกอัตราการเติบโตเพิ่มน้ำหนักได้ดีในช่วงอายุ 4-5 ปี

ปลูกได้ดีทุกสายพันธ์ เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะมีการเจริญเติบโตที่ดี สม่ำเสมอ น้ำหนักดี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของลูกค้าว่าเป็นพื้นที่แบบไหน เช่น ที่สูง ที่ต่ำ หรือที่น้ำท่วมขัง

สามารถตัดขายได้เมื่อไม้อายุ 3-4 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดความโตของไม้และการนำไปใช้ประโยชน์

การปลูกยูคาทำให้ดินเสื่อมหรือไม่ การปลูกพืชทุกชนิดเมื่อปลูกลงไปในดินก็ทำให้ดินเสื่อม อาหารและน้ำในดินถูกใช้ไปในการเจริญเติบโตของพืช เช่นการปลูกพื้ชล้มลุกทั่วไป มันก็กินทั้งอาหารและน้ำในดิน และเราต้องหาอาหารและน้ำเพิ่มให้อีกอย่างมาก บางทีต้องใส่ปุ๋ย ต้องให้น้ำแบบฝนเทียมก็มี แต่พอปลุกยูคาถ้าไม่ให้น้ำ ให้อาหารแก่มัน ทำให้มันต้องหากินเอง ดูดทั้งน้ำทั้งอาหารที่มีอยู่ในดิน ไปใช้แล้วโตเร็วมาก ก็ทำให้ดินเสื่อมโทรมเป็นธรรมดา แต่ถ้ามีการปลูกหมุนเวียนไปและไถบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ดียังดีและมีคุณภาพ ไม่เสื่อมโทรมแน่นอน

มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน คือ ยูคาลิปตัส สามารถนำมาแปรรูปเป็นเนื้อกระดาษ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการส่งเสริมการปลูก ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันหลายฝ่ายได้หันมาให้ความสำคัญกับไม้ยูคาลิปตัสเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งในอนาคตตลาดของไม้ ยูคาลิปตัส มีลู่ทางที่แจ่มใส ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะได้ กลายเป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เพียงเยื่อ และกระดาษเท่านั้น แต่ยังเป็นชิ้นไม้สับ แผ่นใยไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกที่ทำ รายได้ เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท

ผลผลิตโดยเฉลี่ย 18-20 ตัน/ไร่ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ปลูก การดูแลรักษาในแต่ละช่วงอายุ

ระยะปลูกที่เหมาะสมมี 2 ระยะ ดังนี้

1. ระยะ 1.5*3 เมตร ใช้กล้าจำนวน 355 ต้นต่อไร่
2. ระยะ 1.5*2.8 เมตร ใช้กล้าจำนวน 380 ต้น/ไร่

ซึ่งระยะดังกล่าวเป็นระยะที่สามารถใช้รถไถเข้าจัดการ ดูแลกำจัดวัชพืชได้ง่าย

บริษัทสมาชิกส่งเสริม จำกัด มีจุดจำหน่ยกล้าไม้ทั้งหมดจำนวน 18 สาขา ได้แก่

 1. ศูนย์จำหน่ายกล้าไม้กิตติวนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร 033 057 999
 2. สาขาสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทร 081-2956309
 3. สาขาท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทร 081-2956428
 4. สาขาชลบุรี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทร 081-2956427
 5. สาขาปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 081-2956417
 6. สาขานาดี อ.บ้านแก้ง จ.สระแก้ว โทร 081-2956147
 7. สาขาบ้านนา จ.นครนายก โทร 081-2956410
 8. สาขานครราขสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร 095-4541536
 9. สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร 095-4541716
 10. สาขาวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร 081-2956431
 11. สาขาท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร 081-2956455
 12. สาขาเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทร 081-2956459
 13. สาขาโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทร 081-2956329
 14. สาขากำแพงเพชร อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร 095-4541512
 15. สาขาอุทัยธานี อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทร 081-2956066
 16. สาขาพิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทร 095-4541936
 17. สาขาพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทร 095-4541936
 18. สาขาราชบุรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร 081-2956422

สำหรับลูกค้าที่ปลูกปลูกและไม่ได้ทำสัญญาประกันราคา ลูกค้าสามารถตัดขายที่ไหน เช่น ลานรับซื้อไม้ทั่วไปในพื้นที่ หรือโรงงานรับซื้อไม้ของกลุ่มกิตติวนาซึ่ง มี 2 โรงงาน ได้แก่ง โรงงาน แหลมเขา และโรงงานยูเนี่ยน ราคารับซื้อเป็นราคาตลาดตามประกาศหน้าโรงงาน สำหรับลูกค้าที่ปลูกและทำสัญญาประกันราคา จะต้องตัดขายให้กับบริษัทฯเท่านั้น จะได้รับราคาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เช่น ประกันราคา 1,400 บาท/ตัน

มีจุดรับซื้อหลายจุดในพื้นที่ และมีโรงงานรับซื้อไม้ของกลุ่มกิตติวนาในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่

 1. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด สาขาแหลมเขา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 2. บริษัทยูเนี่ยน วู้ดชิพ จำกัด สาขายูเนี่ยน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 033-057 999 และ 095-4541915 คุณธัญญธร

FAQ

คำถามที่พบบ่อย

ยูคาเมล็ด ยังไม่มีการปรับปรุงพัเนธ์ การเจริญเติบโตไม่สม่ำเสมอ

ลำต้น – โตไม่สม่ำเสมอ คดงอ กิ่งง่ามใหญ่ โตช้า

เปลือก – มีเปลือกหนา ได้เนื้อไม้น้อย

ราก – มีรากแห้วหยังลึก ทำลายตอยาก ทรงพุ่มกว้าง

ใบ – ใบหนาแน่นมาก บดบังแสงแดด

ผลผลิต – ผลผลิต 10-12 ตัน/ไร่ กล้าไม้กิตติวนา มีการปรับปุงสายพันธ์ให้เหมาะสมกับทุกสภาพพื้นที่ การเจริญเติบโตสม่พเสมอ

ลำต้น – เปลาตรง ไม่คดงอ มีมีกิ่งง่าม เติบโตเร็วและสม่ำเสมอ เปลือก – เปลือกบาง ได้เนื้อไม้มาก

ราก – ไม่มีรากแก้ว การกำจัดตอทำง่าย ใบ – ทรงพุ่มโปร่งไม่กว้าง ริดกิ่งเอง ผลผลิต – ผลผลิต 18-20 ตัน/ไร่

กล้าจะมีการเจริญเติบโตดีทุกสายพันธุ์ แต่จะมีความแตกต่างกันตามลักษณะพื้นที่ปลูก เช่น

สายพันธ์ K7 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทราย ชอบที่ราบลุ่มหรือที่ต่ำมีการระบายน้ำดี

สายพันธ์ K62 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทรายเหมาะกับพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่ลาดเชิงเขา

สายพันธ์ K58 เติบโตได้ดีในดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย ที่ราบเชิงเขา หน้าดินลึกอัตราการเติบโตเพิ่มน้ำหนักได้ดีในช่วงอายุ 4-5 ปี

ปลูกได้ดีทุกสายพันธ์ เนื่องจากแต่ละสายพันธุ์จะมีการเจริญเติบโตที่ดี สม่ำเสมอ น้ำหนักดี ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ของลูกค้าว่าเป็นพื้นที่แบบไหน เช่น ที่สูง ที่ต่ำ หรือที่น้ำท่วมขัง

สามารถตัดขายได้เมื่อไม้อายุ 3-4 ปีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดความโตของไม้และการนำไปใช้ประโยชน์

การปลูกยูคาทำให้ดินเสื่อมหรือไม่ การปลูกพืชทุกชนิดเมื่อปลูกลงไปในดินก็ทำให้ดินเสื่อม อาหารและน้ำในดินถูกใช้ไปในการเจริญเติบโตของพืช เช่นการปลูกพื้ชล้มลุกทั่วไป มันก็กินทั้งอาหารและน้ำในดิน และเราต้องหาอาหารและน้ำเพิ่มให้อีกอย่างมาก บางทีต้องใส่ปุ๋ย ต้องให้น้ำแบบฝนเทียมก็มี แต่พอปลุกยูคาถ้าไม่ให้น้ำ ให้อาหารแก่มัน ทำให้มันต้องหากินเอง ดูดทั้งน้ำทั้งอาหารที่มีอยู่ในดิน ไปใช้แล้วโตเร็วมาก ก็ทำให้ดินเสื่อมโทรมเป็นธรรมดา แต่ถ้ามีการปลูกหมุนเวียนไปและไถบำรุงดินอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ดียังดีและมีคุณภาพ ไม่เสื่อมโทรมแน่นอน

มีตลาดรับซื้อที่แน่นอน คือ ยูคาลิปตัส สามารถนำมาแปรรูปเป็นเนื้อกระดาษ ตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี จึงได้มีการส่งเสริมการปลูก ในเชิงพาณิชย์อย่างแพร่หลาย และในปัจจุบันหลายฝ่ายได้หันมาให้ความสำคัญกับไม้ยูคาลิปตัสเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งในอนาคตตลาดของไม้ ยูคาลิปตัส มีลู่ทางที่แจ่มใส ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะได้ กลายเป็นวัตถุดิบหลัก สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่เพียงเยื่อ และกระดาษเท่านั้น แต่ยังเป็นชิ้นไม้สับ แผ่นใยไม้อัด แผ่นชิ้นไม้อัด และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นสินค้าส่งออกที่ทำ รายได้ เข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท

ผลผลิตโดยเฉลี่ย 18-20 ตัน/ไร่ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่ปลูก การดูแลรักษาในแต่ละช่วงอายุ

ระยะปลูกที่เหมาะสมมี 2 ระยะ ดังนี้

1. ระยะ 1.5*3 เมตร ใช้กล้าจำนวน 355 ต้นต่อไร่
2. ระยะ 1.5*2.8 เมตร ใช้กล้าจำนวน 380 ต้น/ไร่

ซึ่งระยะดังกล่าวเป็นระยะที่สามารถใช้รถไถเข้าจัดการ ดูแลกำจัดวัชพืชได้ง่าย

บริษัทสมาชิกส่งเสริม จำกัด มีจุดจำหน่ยกล้าไม้ทั้งหมดจำนวน 18 สาขา ได้แก่

 1. ศูนย์จำหน่ายกล้าไม้กิตติวนา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โทร 033 057 999
 2. สาขาสนามชัยเขต อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โทร 081-2956309
 3. สาขาท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โทร 081-2956428
 4. สาขาชลบุรี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี โทร 081-2956427
 5. สาขาปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โทร 081-2956417
 6. สาขานาดี อ.บ้านแก้ง จ.สระแก้ว โทร 081-2956147
 7. สาขาบ้านนา จ.นครนายก โทร 081-2956410
 8. สาขานครราขสีมา อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา โทร 095-4541536
 9. สาขาชัยภูมิ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ โทร 095-4541716
 10. สาขาวัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว โทร 081-2956431
 11. สาขาท่าแยก อ.เมือง จ.สระแก้ว โทร 081-2956455
 12. สาขาเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว โทร 081-2956459
 13. สาขาโนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ โทร 081-2956329
 14. สาขากำแพงเพชร อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร โทร 095-4541512
 15. สาขาอุทัยธานี อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี โทร 081-2956066
 16. สาขาพิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โทร 095-4541936
 17. สาขาพรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร โทร 095-4541936
 18. สาขาราชบุรี อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โทร 081-2956422

สำหรับลูกค้าที่ปลูกปลูกและไม่ได้ทำสัญญาประกันราคา ลูกค้าสามารถตัดขายที่ไหน เช่น ลานรับซื้อไม้ทั่วไปในพื้นที่ หรือโรงงานรับซื้อไม้ของกลุ่มกิตติวนาซึ่ง มี 2 โรงงาน ได้แก่ง โรงงาน แหลมเขา และโรงงานยูเนี่ยน ราคารับซื้อเป็นราคาตลาดตามประกาศหน้าโรงงาน สำหรับลูกค้าที่ปลูกและทำสัญญาประกันราคา จะต้องตัดขายให้กับบริษัทฯเท่านั้น จะได้รับราคาตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เช่น ประกันราคา 1,400 บาท/ตัน

มีจุดรับซื้อหลายจุดในพื้นที่ และมีโรงงานรับซื้อไม้ของกลุ่มกิตติวนาในพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่

 1. บริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด สาขาแหลมเขา อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
 2. บริษัทยูเนี่ยน วู้ดชิพ จำกัด สาขายูเนี่ยน อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 033-057 999 และ 095-4541915 คุณธัญญธร

สำนักงานใหญ่

กลุ่มกิตติวนา
เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น
E-mail: pr@kittiwanagroup.com
โทร 033-054-054

ติดต่อสอบถาม / แจ้งปัญหา
คุณนิศากาล พานิชดี
หัวหน้าหน่วยงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์
095-4541166
nisakan_p@kittiwanagroup.com

คุณสุชาติ ศรีสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ขายและการตลาด
บริษัท สวนไม้ตะวันออก จำกัด
โทร: 095-4541571
Email: suchat_s@kittiwanagroup.com

 

แบบฟอร์มติดต่อ