ข่าวกิจกรรม

รวมเหตุการณ์และกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มกิตติวนา

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์บ้านปากน้ำ จำนวน 5,000 บาท

วันที่ 11 เมษายน กลุ่มกิตติวนาในนามบริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด นำโดยคุณอนุชิต กรินทร์เฉลิม มอบงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์บ้านปากน้ำ จำนวน 5,000 บาท

อ่านต่อ »

แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด มอบข้าวสาร 27 กระสอบ งบประมาณรวม 5,000 บาท ให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อเวลา 14.00 น. กลุ่มกิตติวนา โดยบริษัท แหลมเขา วู้ดชิพ จำกัด นำโดยคุณอดิศร อุ่นประเสริฐ ผู้จัดการโรงงานร่วมด้วยพนักงานกลุ่มกิตติวนา มอบข้าวสาร 27 กระสอบ งบประมาณรวม 5,000 บาท ให้แก่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการจัดงานวันผู้สูงอายุจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ »

บริษัทยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด จัดการประชุมประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน บ้านถ้ำปลา

เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดถ้ำปลาบริษัทยูเนี่ยนวู้ดชิพ จำกัด นำโดยคุณสำราญ หาญทะเล ร่วมด้วย ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มกิตติวนา จัดการประชุมประชาคมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนบ้านถ้ำปลา หมู่ 3 และหมู่ 11 สาขาสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ โดยมีรองนายก อบต.สหัสขันธ์,ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และประชาชน หมู่ 3 และหมู่ 11 เข้าร่วมประชาคมกว่า

อ่านต่อ »

กลุ่มกิตติวนาเข้าร่วมนิทรรศการ ‘ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ด้วยไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ’ ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อเวลา 09.30 น. กลุ่มกิตติวนา นำโดยคุณสำราญ หาญทะเล ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงานกลุ่มกิตติวนา เข้าร่วมนิทรรศการ ‘ตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ด้วยไม้เศรษฐกิจโตเร็ว ’ ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันนี้กลุ่มกิตติวนาได้ร่วมออกบูธแนะนำกล้ายูคาลิปตัสสายพันธ์ต่างๆของกลุ่มกิตติวนา และ คุณสำราญ หาญทะเล ได้ร่วมเสวนา ในหัวข้อตลาดไม้เศรษฐกิจโตเร็วโอกาสและความท้าทาย หลังจบงานได้แจกกล้ายูคาลิปตัสให้แก่ผู้ร่วมงาน

อ่านต่อ »

กลุ่มกิตติวนามอบงบประมาณ จำนวน 45,500 บาทให้กับสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขต

วันที่ 27 มีนาคม กลุ่มกิตติวนา ในนามบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด โดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์มอบงบประมาณ จำนวน 45,500 บาท ให้กับสถานีตำรวจภูธรสนามชัยเขตเพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องแบบสนามพร้อมเครื่องหมายสำหรับข้าราชการตำรวจ จำนวน 13 ชุด

อ่านต่อ »

บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน

วันที่ 26 มีนาคม บริษัท ไม้ดีศรีปราจีน จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านนาคลองกลาง โดยมีคุณอภิเชษฐ มนสีมา ผู้จัดการฝ่ายปลูกฯ กล่าวเปิดงาน โดยในวันนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน FSC การสำรวจพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากฯ/เทคนิคการตัดไม้และการใช้เลื่อยยนต์ จากทีมวิทยากรกลุ่มกิตติวนา และมีวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ในเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ทีมโรงพยาบาลบ้านเขาไม้แก้ว ให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังจากได้มีการตอบข้อซักถามจากชุมชนแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถ่ายภาพร่วมกัน

อ่านต่อ »

ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดการประชุม สัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านหินดาษ

วันที่ 19 มีนาคม บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ณ ศาลาประชาคมบ้านหินดาษ โดยมีคุณอภิเชษฐ มนสีมา ผู้จัดการฝ่ายปลูกฯ กล่าวเปิดงาน โดยในวันนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน FSC การสำรวจพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากฯ เทคนิคการตัดไม้และการใช้เลื่อยยนต์ จากทีมวิทยากรกลุ่มกิตติวนา และมีวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทน มาให้ความรู้ในเรื่องอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง ทีมโรงพยาบาลบ้านห้วยพลูให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลังจากได้มีการตอบข้อซักถามจากชุมชนแล้ว ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ถ่ายภาพร่วมกัน

อ่านต่อ »

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1200 ขวด ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 15 มีนาคม ที่ผ่านมา บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 1200 ขวด ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน เพื่อให้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเพื่อการกุศล หารายได้จัดสร้างโดมให้แก่โรงเรียน

อ่านต่อ »

มบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท ให้กับสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน

วันที่ 21 ก.พ. 67 คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ ผู้บริหารกลุ่มกิตติวนา ในนามบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด มอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท ให้กับสถานีตำรวจภูธรเขาหินซ้อน โดยมีพ.ต.อ.พศิน รุจิวัชรธนา เป็นผู้รับมอบในครังนี้

อ่านต่อ »

บริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและบรรเทาสาธสารณภัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบหมายให้นายเมธา ศิริศักดิ์ภิญโญ พร้อมทีมงานกลุ่มกิตติวนา โดยบริษัท ชาวสวนเกษตร จำกัด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค (1,200 ขวด) ให้กับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยและบรรเทาสาธสารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา เพื่อใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ต.ทุ่งพระ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ต่อไป

อ่านต่อ »

กลุ่มกิตติวนา ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก โรงเรียน ในพื้นที่ 6 บริษัท

วันที่ 10-13 มกราคม ที่ผ่านมากลุ่มกิตติวนา สนับสนุนงบประมาณกว่า 180,000 บาท มอบทุนการศึกษา มอบจักรยาน ขนม ของเล่น และอาหาร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนในพื้นที่6บริษัท โดยในปีนี้ได้มีโรงเรียนในพื้นที่ของแต่ละบริษัทจำนวนกว่า 20 โรงเรียนขอรับการสนุบสนุน ประกอบไปด้วยบริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด นำโดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ สนับสนุนทุนกิจกรรมโรงเรียนไทรทองอุปถัมป์โรงเรียนวัดเนินไร่ โรงเรียนบ้านคลองสอง ศูนย์เด็กเล็ก อบต.ลาดกระทิงบริษัท

อ่านต่อ »

บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด มอบงบประมาณ หนึ่งแสนบาทให้แก่สโมสรหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 17 มกราคม ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ศูนย์บางคล้า บริษัท เอเพ็กซ์ปาร์ค จำกัด โดยคุณณัชฐปกรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ มอบงบประมาณ หนึ่งแสนบาทให้แก่สโมสรหัวสำโรงเกตเวย์เอฟซี โดยมีคุณธนะเกียรติ นพเกตุ นายก อบต.หัวสำโรง เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอลในพื้นที่ อบต.หัวสำโรง ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20-21 มกราคมนี้

อ่านต่อ »